• Vakavista järjestyshäiriöistä (esim. häiritsevä melu tai käyttäytyminen, vahingonteko, uhka asukkaiden turvallisuudelle tai omaisuudelle) tulee aina ensisijaisesti ja viipymättä ilmoittaa poliisille
  • Merkittävistä tai toistuvista muista häiriöistä tulee tehdä kirjallinen ilmoitus taloyhtiön hallitukselle, mieluimmin useamman asukkaan todistamina – tämä antaa hallitukselle mahdollisuden puuttua asiaan toimivaltansa rajoisssa (mm. Ilmoitukset osakkeenomistajalle tai viranomaiselle)