Asunto-osakeyhtiö

 • Luostarinkatu 12:n kiinteistö, siis rakennus seinineen, ovineen, ikkunoineen sekä erilaisine tiloineen ja laitteineen (putkistot, kaapeloinnit, yhteisvalaistus, pihavarustus, ilmastointi, saunatilat, pesutupa, pyöräkellarit jne), sekä tontti, jolla rakennus sijaitsee, on taloyhtiömme, As Oy Luostarinkatu 12 omaisuutta.
 • Taloyhtiön osakkeiden omistaminen oikeuttaa hallitsemaan ja asuttamaan yhtiöjärjestyksen mukaisesti nimettyjä asuinhuoneistoja. Asunto-osakkeiden omistajilla on tietyin rajoituksin suvereeni oikeus ostaa ja myydä kyseisiä osakkeita. Tätä arkikielessä tarkoitetaan "asunnon ostamisella tai myymisellä".
 • Asunnon hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajalla on myös oikeus kyseisen asunnon vuokraamiseen, yhtiöjärjestyksen sallimissa puitteissa.

 

Kiinteistön ylläpidosta, korjauksista, taloudenhoidosta sekä yhtiöjärjestyksestä ja järjestyssäännöistä päättää taloyhtiö eli osakkeenomistajat, käytännössä yhtiökokous. Taloyhtiön asioiden hoitoa varten osakkeenomistajat valitsevat yhtiökokouksessa taloyhtiölle hallituksen.

Taloyhtiön hallitus

Taloyhtiön hallitus vastaa yhtiön taloudenpidosta ja toiminnan lainmukaisuudesta, taloyhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen valvomisesta sekä asukkaiden turvallisuudesta ja viihtyvyydestä.

Sen tehtävänä on ensisijaisesti huolehtia:

 • Taloyhtiön talouden suunnittelusta, seurannasta ja kirjanpidon järjestämisestä
 • Yhtiökokousten valmistelusta ja päätösten toteuttamisesta
 • Taloyhtiön hallinnon järjestämisestä ja valvonnasta
 • Kiinteistön kunnossapidosta ja korjaustoiminnasta
 • Muista lain vaatimista asioista (kts. Asunto-osakeyhtiölaki)

 

Taloyhtiön jokapäiväisten tehtävien hoitoa, kirjanpitoa sekä erilaisten asioiden valmistelua ja toteuttamista varten taloyhtiön hallitus voi valita isännöitsijän.

Isännöitsijä

Isännöitsijä on riittävän koulutuksen ja kokemuksen omaava kiinteistönhoidon ammattilainen. Hänen vastuullaan on yhtiökokouksen sekä hallituksen päätösten ja ohjeiden mukaisesti hoitaa taloyhtiön hallintoa sekä huolehtia kunnossapidon ja korjaustoiminnan järjestämisestä ja valvonnasta. Hänen tehtävänään on myös mm:

 • Taloyhtiön tilinpäätösten ja talousarvioiden valmistelu
 • Hallituksen kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelu ja esittely
 • Huolto- ja jäteyhtiöiden toiminnan ohjaus ja valvonta
 • Kunnossapito- ja korjaustöiden valmistelu ja toteutuksen valvonta

 

Taloyhtiön tilojen, piha-alueiden ja laitteiden päivittäisten hoitotoimenpiteiden suorittamista, sekä asukkaiden pienimuotoista teknistä avustamista varten taloyhtiön hallitus voi palkata "talonmiehen" tai antaa nämä tehtävät huoltoyhtiön suoritettavaksi erikseen sovittavaa korvausta vastaan.

Huoltoyhtiö

Huoltoyhtiön tehtävänä on erillisen palvelusopimuksen mukaisesti huolehtia mm:

 • Piha-alueiden, porraskäytävien, saunatilojen, pesutuvan ja tuuletusparvekkeiden siisteydestä
 • Lumien luomisesta ja poiskuljettamisesta
 • Ovien ja lukitusten toimivuudesta
 • Ilmastoinnin ja lämmityksen toimivuudesta ja säädöistä
 • Muuttoilmoitusten keräämisestä ja toimittamisesta isännöitsijälle